VODNÉ PÓLO

Klub plaveckých športov THREE POOLS, občianske združenie, zabezpečuje rozvoj a propagáciu plávania, vodného póla a  synchronizovaného plávania v regióne Šamorín. Hlavným cieľom a poslaním klubu je zabezpečenie tréningového procesu pre deti, mládež a dospelých v daných športových odvetviach a následne organizovanie súťaží v rámci kraja, ale aj usporiadanie podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou a súťaže na medzinárodnej úrovni nevynímajúc.

Sekcia Three Pools Water Polo vznikla 1. novembra 2015. Pri jej založení stáli Michal Kratochvíl a Miroslav Gogola. Základnou myšlienkou je snaha ponúknuť priestor mladým adeptom vodného póla v regióne, ktorý sa môže popýšiť dlhoročnou športovou tradíciou i úspechmi. Kvalitné tréningové podmienky nám ponúka rezort X-Bionic Sphere. Naším cieľom je vybudovať stabilný tím hráčov, ktorý sa bude pravidelne zúčastňovať slovenskej ligy vo všetkých vekových kategóriách, organizovať turnaje a aktívne spolupracovať s klubmi zo Slovenska a blízkeho zahraničia.

FOTOGALÉRIA Z TRÉNINGU TRÉNINGOVEJ SKUPINY VODNÉHO PÓLA: