THREE POOLS TEAM
INFO O KLUBE

Klub plaveckých športov THREE POOLS vznikol v roku 2015, ako zámer zastrešiť 3 plavecké športy (plávanie, vodné pólo a synchronizované plávanie) v rámci jednej organizácie. Významným podnetom pre sformovanie klubu bolo vybudovanie multifunkčného športového areálu X-BIONIC SPHERE v Čilistove, kde sa ambasádorom pre plavecké športy stal zakladateľ klubu Martin Sadloň. TREE POOLS sa vo svojej činnosti zameriava na niekoľko činností – odstraňovanie plaveckej negramotnosti formou organizovania školských plaveckých výcvikov hlavne pre školy z okolia Šamorína, výchovú výkonnostných športovcov, ponuku kondičných tréningov pre plaveckú verejnosť a organizovanie plaveckých súťaží.